Giám đốc Công ty
Đặng Đức Tùng Giám đốc Công ty
Telephone
Mobile
Email
(024) 37190627 (424)
0903460505
dangtung@cte.vn
Phó Giám đốc
Vũ Thị Loan
Telephone
Mobile
Email
Điều hành chung
(024) 37190627 (307)
0982740173
vuloan@cte.vn
 Phụ trách kinh doanh LED
Phạm Duy Hiển
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách kinh doanh LED
(024) 37190627 (405)
0972669047
phamhien@cte.vn
Dương Thị Thúy
Telephone
Mobile
Email
Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, Phụ trách kinh doanh LED
(028) 39201365 (110)
0906834486
thuyduong@cte.vn
Phụ trách kinh doanh, nhập hàng
Lê Thị Nguyệt 
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kinh doanh Miền Bắc
(024) 37190627 (414)
0986976699
lenguyet@cte.vn
Trần Thành Công
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kinh doanh LCD
(024) 37190627 (412)
0932275516
thanhcong@cte.vn
Phụ trách Kế toán
Hoàng Kim Thoa 
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kế toán Miền Bắc
(024) 37190627(309)
0982016060
thoahoang@cte.vn
Hồ Tuyết Liên
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kế toán Miền Nam
(028) 39201365 (104)
0907872887
tuyetlien@cte.vn
Phụ trách Kỹ thuật – Bảo hành
Nguyễn Đình Lượng 
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách kỹ thuật Miền Bắc
(024) 37190627 (326)
0962844116
dinhluong@cte.vn
Tô Hồng Sơn 
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách kỹ thuật Miền Nam
(028) 39201365
0938919145
hongson@cte.vn
Mọi phê bình, góp ý, chào hàng, liên hệ xin gửi về:
Hà Nội và khu vực phía Bắc vuloan@cte.vn
(024) 37190627
TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam thuyduong@cte.vn
(028) 39201365