rx online
Phụ trách kinh doanh LED
Phạm Duy Hiển
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách kinh doanh LED
(024) 7301 6668
0972669047
phamhien@cte.vn
Lê Thị Nguyệt 
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kinh doanh Miền Bắc
(024) 7301 6668
0986976699
lenguyet@cte.vn
Nguyễn Cao Sơn
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kinh doanh LCD
(024) 7301 6668
0987454988
nguyenson@cte.vn
Mr. Cường

Telephone
Mobile
Email

Phụ trách Kinh doanh khu vực Miền Nam

028.7306 7886

0906 834 486

Mr. Hiếu

Telephone
Mobile
Email

Phụ trách Kinh doanh khu vực Miền Nam

028.7306 7886

0902 998 966

Phòng kỹ thuật

Mobile
Email

Phụ trách kỹ thuật

0359 785 468

 

Mọi phê bình, góp ý, chào hàng, liên hệ xin gửi về:
Hà Nội và khu vực phía Bắc vuloan@cte.vn
(024) 7301 6668
TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam phamhien@cte.vn
(028) 7306 7886