Giám đốc Công ty
Đặng Đức Tùng Giám đốc Công ty
Telephone
Mobile
Email
(024) 7301 6668
0903460505
dangtung@cte.vn
Phó Giám đốc
Vũ Thị Loan
Telephone
Mobile
Email
Điều hành chung
(024) 7301 6668
0982740173
vuloan@cte.vn
 Phụ trách kinh doanh LED
Phạm Duy Hiển
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách kinh doanh LED
(024) 7301 6668
0972669047
phamhien@cte.vn
Phụ trách kinh doanh, nhập hàng
Lê Thị Nguyệt 
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kinh doanh Miền Bắc
(024) 7301 6668
0986976699
lenguyet@cte.vn
Nguyễn Cao Sơn
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kinh doanh LCD
(024) 7301 6668
0987454988
nguyenson@cte.vn
Phụ trách Kế toán
Hồ Tuyết Liên
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách Kế toán Miền Nam
(028) 7306 7886
0907872887
tuyetlien@cte.vn
Phụ trách Kỹ thuật – Bảo hành
Telephone
Mobile
Email
Phụ trách kỹ thuật
(024) 7301 6668
0962844116
Mọi phê bình, góp ý, chào hàng, liên hệ xin gửi về:
Hà Nội và khu vực phía Bắc vuloan@cte.vn
(024) 7301 6668
TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam phamhien@cte.vn
(028) 7306 7886