CALL US NOW

IT: 0986 976 699 (Mrs. Nguyet)

LED: (+84)962 844 116 (Mr. Luong)

You have no items in your shopping cart.

Lễ ký kết được xem là nghi thức đánh dấu sự khởi đầu trong hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà theo đó các bên tham gia đều cùng một mong muốn chung là vì sự thịnh vượng và phát triển. Cát Tường thực sự mong mỏi với những đóng góp nhỏ bé của mình trong việc tổ chức thành công lễ ký kết giữa các tổ chức và doanh nghiệp sẽ đem lại nhiều khởi đầu tốt đẹp cho các đối tác trên con đường vươn tới đỉnh cao vinh quang của mình!

Một vài hình ảnh tham khảo cho quý vị đang có dự định tổ chức lễ ký kết cho doanh nghiệp của mình: