CALL US NOW

IT: 0986 976 699 (Mrs. Nguyet)

LED: (+84)962 844 116 (Mr. Luong)

You have no items in your shopping cart.

Contact Us

Liên hệ

Giám đốc Công ty
       
Đặng Đức Tùng Giám đốc Công ty
Telephone 
Mobile 
Email
(04) 37190627 (424) 
0903460505 
dangtung@cte.vn 
Phó Giám đốc
       
Vũ Thị Loan 
Telephone 
Mobile  
Email
Điều hành chung 
(04) 37190627 (307) 
0982740173 
vuloan@cte.vn 
   
Phạm Duy Hiển
Telephone 
Mobile 
Email
Phụ trách kinh doanh LED
(04) 37190627 (405)
0972669047
phamhien@cte.vn 
Dương Thị Thúy
Telephone 
Mobile 
Email
Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, Phụ trách kinh doanh LED
(08) 39201365 (110)
0906834486
thuyduong@cte.vn 
Phụ trách kinh doanh, nhập hàng
       
Lê Thị Nguyệt 
Telephone 
Mobile 
Email
Phụ trách Kinh doanh Miền Bắc 
(04) 37190627 (414) 
0986976699 
lenguyet@cte.vn 
Trần Thành Công
Telephone 
Mobile 
Email
Phụ trách Kinh doanh LCD 
(04) 37190627 (412) 
0932275516
thanhcong@cte.vn  
Phụ trách Kế toán        
Hoàng Kim Thoa 
Telephone 
Mobile 
Email
Phụ trách Kế toán Miền Bắc 
(04) 37190627(309) 
0982016060 
thoahoang@cte.vn 
Hồ Tuyết Liên
Telephone 
Mobile 
Email
Phụ trách Kế toán Miền Nam 
(08) 39201365 (104)
0907872887
tuyetlien@cte.vn 
Phụ trách Kỹ thuật – Bảo hành
       
Nguyễn Đình Lượng 
Telephone 
Mobile 
Email
Phụ trách kỹ thuật Miền Bắc 
(04) 37190627 (326) 
0962844116
dinhluong@cte.vn 
Tô Hồng Sơn 
Telephone 
Mobile 
Email
Phụ trách kỹ thuật Miền Nam 
(08) 39201365
0938919145 
hongson@cte.vn 
Mọi phê bình, góp ý, chào hàng, liên hệ xin gửi về:
Hà Nội và khu vực phía Bắc vuloan@cte.vn 
(04) 37190627
TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam thuyduong@cte.vn  
(08) 39201365